23. 10. 2020  14:18 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MAJEROVÁ, M. -- GALUSEK, D. Hlinitanové sklá s fotoluminiscenčnými vlastnosťami. Dizertačná práca. 2019.

Originálny názov:
Hlinitanové sklá s fotoluminiscenčnými vlastnosťami
Anglický názov:
Aluminate glasses with photoluminescence properties
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie anorganických materiálov
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: kinetika kryštalizácie, thermal properties, reakcia v tuhej fáze, plameňová syntéza, magnetic properties, Bi3+, glass microspheres, Ni2+, termické vlastnosti, sklené mikroguľôčky, solid-state reaction, crystallization kinetics, flame synthesis, gehlenite, gelenit, magnetické vlastnosti, luminiscencia, luminescence
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 14.09.2019 22:25 (Import dát z knižnice)