21. 10. 2020  10:44 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ĎURČANSKÁ, K. Harmonia axyridis - příčina "beruškové pachuti" ve víne. Vinařský obzor :, 112. s. 366--368.

Originálny názov:
Harmonia axyridis - příčina "beruškové pachuti" ve víne
Anglický názov:
Harmonia axyridis - the cause of "lady-bug fault" of wine
Autor:
Ing. Katarína Ďurčanská, PhD. (100%)
Pracovisko:
Ústav biotechnológie
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum: Vinařský obzor :
Číslo zväzku (ročník):
112
Od strany:
366
Do strany: 368
Počet strán:
3
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
21.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Vinařský obzor :.

Originálny názov: Vinařský obzor :
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie:
ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena:
21.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)