19. 10. 2019  12:06 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ĎURČANSKÁ, K. Harmonia axyridis - příčina "beruškové pachuti" ve víne. Vinařský obzor :, 112. s. 366--368.

Originálny názov: Harmonia axyridis - příčina "beruškové pachuti" ve víne
Anglický názov: Harmonia axyridis - the cause of "lady-bug fault" of wine
Autor: Ing. Katarína Ďurčanská, PhD. (100%)
Pracovisko: Ústav biotechnológie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Vinařský obzor :
Číslo zväzku (ročník): 112
Od strany: 366
Do strany: 368
Počet strán: 3
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Katarína Ďurčanská, PhD.
Posledná zmena: 21.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Vinařský obzor :.

Originálny názov: Vinařský obzor :
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 21.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)