23. 10. 2020  14:19 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ČERVEŇANSKÝ, I. -- MIHAĽ, M. -- MARKOŠ, J. In situ product removal of 2-phenylethanol during its bioproduction in a pertraction-adsorption system. In PERMEA 2019, Membrane Conference of Visegrád Countries, 26.-29.8.2019, Budapešť: Program and Book of Abstracts. 1. vyd. Budapešť,: Hungarian Chemical Society, 2019, s. 68. ISBN 978-963-9970-97-7.

Originálny názov:
In situ product removal of 2-phenylethanol during its bioproduction in a pertraction-adsorption system
Slovenský názov:
Autor: Ing. Ivan Červeňanský, PhD. (34%)
Ing. Mário Mihaľ, PhD. (33%)
prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. (33%)
Pracovisko:
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: PERMEA 2019, Membrane Conference of Visegrád Countries, 26.-29.8.2019, Budapešť: Program and Book of Abstracts
Podnázov:
Od strany: 68
Do strany:
68
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil: Ing. Ivan Červeňanský, PhD.
Posledná zmena:
21.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

PERMEA 2019, Membrane Conference of Visegrád Countries, 26.-29.8.2019, Budapešť: Program and Book of Abstracts. 1.. vyd. Budapešť,: Hungarian Chemical Society, 2019. ISBN 978-963-9970-97-7.

Originálny názov: PERMEA 2019, Membrane Conference of Visegrád Countries, 26.-29.8.2019, Budapešť: Program and Book of Abstracts
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN: 978-963-9970-97-7
Vydavateľ:
Hungarian Chemical Society
Miesto vydania: Budapešť,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
1
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania: 2019
Posledná zmena:
21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)