23. 10. 2020  12:56 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MIHAĽ, M. -- ČERVEŇANSKÝ, I. -- MARKOŠ, J. Bioproduction of phenylacetaldehyde and phenylacetic acid in system of two membrane bioreactors. In PERMEA 2019, Membrane Conference of Visegrád Countries, 26.-29.8.2019, Budapešť: Program and Book of Abstracts. 1. vyd. Budapešť,: Hungarian Chemical Society, 2019, s. 67. ISBN 978-963-9970-97-7.

Originálny názov:
Bioproduction of phenylacetaldehyde and phenylacetic acid in system of two membrane bioreactors
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
PERMEA 2019, Membrane Conference of Visegrád Countries, 26.-29.8.2019, Budapešť: Program and Book of Abstracts
Podnázov:
Od strany: 67
Do strany:
67
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 21.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

PERMEA 2019, Membrane Conference of Visegrád Countries, 26.-29.8.2019, Budapešť: Program and Book of Abstracts. 1.. vyd. Budapešť,: Hungarian Chemical Society, 2019. ISBN 978-963-9970-97-7.

Originálny názov: PERMEA 2019, Membrane Conference of Visegrád Countries, 26.-29.8.2019, Budapešť: Program and Book of Abstracts
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-963-9970-97-7
Vydavateľ:
Hungarian Chemical Society
Miesto vydania: Budapešť,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania: 1
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
2019
Posledná zmena:
21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)