21. 10. 2020  4:06 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KREPS, F. -- BURČOVÁ, Z. -- SCHMIDT, Š. -- SEKRETÁR, S. -- STRIŽINCOVÁ, P. -- UTEKALOVÁ, K. Antineoplastická aktivita extraktov a látok kôry smreka obyčajného. In 57. Mezinárodní konference o olejích a tucích, 15.-17.5.2019, Třebíč. Praha,: Česká společnost chemická, 2019, s. 94--98. ISBN 978-80-88307-02-0.

Originálny názov:
Antineoplastická aktivita extraktov a látok kôry smreka obyčajného
Anglický názov:
Antineoplastic activity of spruce bark extracts and substances
Autor: doc. Ing. František Kreps, PhD. (70%)
Ing. Zuzana Krepsová, PhD. (10%)
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. (5%)
doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD. (5%)
Ing. Petra Strižincová, PhD. (5%)
Ing. Katarína Utekalová (5%)
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
57. Mezinárodní konference o olejích a tucích, 15.-17.5.2019, Třebíč
Podnázov:
Od strany: 94
Do strany: 98
Počet strán:
5
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

57. Mezinárodní konference o olejích a tucích, 15.-17.5.2019, Třebíč. Praha,: Česká společnost chemická, 2019. ISBN 978-80-88307-02-0.

Originálny názov:
57. Mezinárodní konference o olejích a tucích, 15.-17.5.2019, Třebíč
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-88307-02-0
Vydavateľ:
Česká společnost chemická
Miesto vydania:
Praha,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)