21. 10. 2020  10:23 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JABLONSKÝ, M. -- HÁZ, A. -- MAJOVÁ, V. Assessing the opportunities for applying deep eutectic solvents for fractionation of beech wood and wheat straw. Cellulose, 26. s. 13--14.

Originálny názov:
Assessing the opportunities for applying deep eutectic solvents for fractionation of beech wood and wheat straw
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD. (60%)
Ing. Aleš Ház, PhD. (30%)
Ing. Veronika Majová, PhD. (10%)
Pracovisko:
Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum: Cellulose
Číslo zväzku (ročník):
26
Od strany:
13
Do strany:
14
Počet strán:
2
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Posledná zmena:
21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Cellulose. 2019.

Originálny názov:
Cellulose
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 25.01.2020 22:21 (Import dát z knižnice)