23. 10. 2020  13:55 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

IZAKOVIČ, M. Fotochemické procesy v atmosfére. In Chémia, biológia a životné prostredie. Bratislava,: FCHPT STU, 2019, s. 72--87. ISBN 978-80-8208-016-5.

Originálny názov:
Fotochemické procesy v atmosfére
Anglický názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie anorganickej chémie
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
Chémia, biológia a životné prostredie
Podnázov:
Od strany:
72
Do strany:
87
Počet strán: 16
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
01.02.2020 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Chémia, biológia a životné prostredie. Bratislava,: FCHPT STU, 2019. ISBN 978-80-8208-016-5.

Originálny názov:
Chémia, biológia a životné prostredie
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-8208-016-5
Vydavateľ:
FCHPT STU
Miesto vydania:
Bratislava,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)