21. 10. 2020  4:53 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ĎURČANSKÁ, K. -- DRTILOVÁ, T. -- KOLEK, E. -- FURDÍKOVÁ, K. Aromatic profile of Riesling wines obtained by different inoculation strategies. In 42nd World Congress of Vine and Wine, 15.-19.7.2019, Geneva, Switzerland. Geneva,: OIV, 2019, s. 447--448. ISBN 978-285-038-0105.

Originálny názov: Aromatic profile of Riesling wines obtained by different inoculation strategies
Slovenský názov:
Autor:
Ing. Katarína Ďurčanská, PhD. (40%)
Ing. Tereza Drtilová (5%)
Emil Kolek (15%)
Ing. Katarína Furdíková, PhD. (40%)
Pracovisko:
Ústav biotechnológie
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
42nd World Congress of Vine and Wine, 15.-19.7.2019, Geneva, Switzerland
Podnázov:
Od strany:
447
Do strany:
448
Počet strán:
2
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

42nd World Congress of Vine and Wine, 15.-19.7.2019, Geneva, Switzerland. Geneva,: OIV, 2019. ISBN 978-285-038-0105.

Originálny názov:
42nd World Congress of Vine and Wine, 15.-19.7.2019, Geneva, Switzerland
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-285-038-0105
Vydavateľ:
OIV
Miesto vydania:
Geneva,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)