21. 10. 2019  2:25 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ĎURČANSKÁ, K. -- DRTILOVÁ, T. -- KOLEK, E. -- FURDÍKOVÁ, K. Aromatic profile of Riesling wines obtained by different inoculation strategies. In 42nd World Congress of Vine and Wine, 15.-19.7.2019, Geneva, Switzerland. Geneva,: OIV, 2019, s. 447--448. ISBN 978-285-038-0105.

Originálny názov: Aromatic profile of Riesling wines obtained by different inoculation strategies
Slovenský názov:
Autor: Ing. Katarína Ďurčanská, PhD. (40%)
Ing. Tereza Drtilová (5%)
Emil Kolek (15%)
Ing. Katarína Furdíková, PhD. (40%)
Pracovisko: Ústav biotechnológie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: 42nd World Congress of Vine and Wine, 15.-19.7.2019, Geneva, Switzerland
Podnázov:
Od strany: 447
Do strany: 448
Počet strán: 2
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Katarína Ďurčanská, PhD.
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

42nd World Congress of Vine and Wine, 15.-19.7.2019, Geneva, Switzerland. Geneva,: OIV, 2019. ISBN 978-285-038-0105.

Originálny názov: 42nd World Congress of Vine and Wine, 15.-19.7.2019, Geneva, Switzerland
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-285-038-0105
Vydavateľ: OIV
Miesto vydania: Geneva,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)