21. 10. 2020  11:06 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DRTILOVÁ, T. -- ĎURČANSKÁ, K. -- ŠPÁNIK, I. -- FURDÍKOVÁ, K. Aromatic profile of varietal wine Zweigeltrebe. In 42nd World Congress of Vine and Wine, 15.-19.7.2019, Geneva, Switzerland. Geneva,: OIV, 2019, s. 456--457. ISBN 978-285-038-0105.

Originálny názov: Aromatic profile of varietal wine Zweigeltrebe
Slovenský názov:
Autor: Ing. Tereza Drtilová (25%)
Ing. Katarína Ďurčanská, PhD. (5%)
prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. (20%)
Ing. Katarína Furdíková, PhD. (50%)
Pracovisko: Ústav analytickej chémie
Ústav biotechnológie
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: 42nd World Congress of Vine and Wine, 15.-19.7.2019, Geneva, Switzerland
Podnázov:
Od strany:
456
Do strany:
457
Počet strán:
2
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

42nd World Congress of Vine and Wine, 15.-19.7.2019, Geneva, Switzerland. Geneva,: OIV, 2019. ISBN 978-285-038-0105.

Originálny názov:
42nd World Congress of Vine and Wine, 15.-19.7.2019, Geneva, Switzerland
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-285-038-0105
Vydavateľ:
OIV
Miesto vydania:
Geneva,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)