21. 10. 2020  3:28 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FURDÍKOVÁ, K. Birza - křís. Vinařský obzor :, 112. s. 242--243.

Originálny názov:
Birza - křís
Anglický názov:
Spoilage of wine by film yeast
Autor:
Ing. Katarína Furdíková, PhD. (100%)
Pracovisko:
Ústav biotechnológie
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum:
Vinařský obzor :
Číslo zväzku (ročník): 112
Od strany:
242
Do strany:
243
Počet strán: 2
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil: Ing. Katarína Furdíková, PhD.
Posledná zmena:
21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Vinařský obzor :.

Originálny názov:
Vinařský obzor :
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)