21. 10. 2019  1:40 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FURDÍKOVÁ, K. Koncept terroir vo vinohradníctve a vinárstve. Vinařský obzor, 112. s. 302--306.

Originálny názov: Koncept terroir vo vinohradníctve a vinárstve
Anglický názov: Concept terroir in viti and viniculture
Autor: Ing. Katarína Furdíková, PhD. (100%)
Pracovisko: Ústav biotechnológie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Vinařský obzor
Číslo zväzku (ročník): 112
Od strany: 302
Do strany: 306
Počet strán: 5
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Katarína Furdíková, PhD.
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Vinařský obzor. 2019.

Originálny názov: Vinařský obzor
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)