23. 10. 2020  13:28 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PAULEN, R. -- FIKAR, M. Dual-Control-Based Approach to Batch Process Operation under Uncertainty Based on Optimality-Conditions Parametrization. Industrial and Engineering Chemistry Research, 58. s. 13508--13516.

Originálny názov: Dual-Control-Based Approach to Batch Process Operation under Uncertainty Based on Optimality-Conditions Parametrization
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum:
Industrial and Engineering Chemistry Research
Číslo zväzku (ročník): 58
Od strany:
13508
Do strany:
13516
Počet strán:
9
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Industrial and Engineering Chemistry Research. 2019.

Originálny názov:
Industrial and Engineering Chemistry Research
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)