18. 10. 2019  0:51 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PAULEN, R. -- FIKAR, M. Dual-Control-Based Approach to Batch Process Operation under Uncertainty Based on Optimality-Conditions Parametrization. Industrial and Engineering Chemistry Research, 58. s. 13508--13516.

Originálny názov: Dual-Control-Based Approach to Batch Process Operation under Uncertainty Based on Optimality-Conditions Parametrization
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD. (95%)
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (5%)
Pracovisko: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Industrial and Engineering Chemistry Research
Číslo zväzku (ročník): 58
Od strany: 13508
Do strany: 13516
Počet strán: 9
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Industrial and Engineering Chemistry Research. 2019.

Originálny názov: Industrial and Engineering Chemistry Research
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)