21. 10. 2020  11:02 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VIZÁROVÁ, K. -- JABLONSKÝ, M. -- TIŇO, R. -- KRÁLIK, M. -- GAŠPAROVIČOVÁ, D. -- HORVÁTH, B. Catalytic features of aging and preservation of cellulosic materials. In EuropaCat 2019 - 14th European Congress on Catalysis "Catalysis without Borders", 18.-23.8.2019, 18.-23.8.2019, Aachen, Nemecko: Book of Abstracts elektronický zdroj. 1. vyd. Frankfurt am Main, Nemecko,: DECHEMA, 2019.

Originálny názov:
Catalytic features of aging and preservation of cellulosic materials
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
EuropaCat 2019 - 14th European Congress on Catalysis "Catalysis without Borders", 18.-23.8.2019, 18.-23.8.2019, Aachen, Nemecko: Book of Abstracts elektronický zdroj,
Podnázov:
Od strany:
Do strany:
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Posledná zmena:
21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

EuropaCat 2019 - 14th European Congress on Catalysis "Catalysis without Borders", 18.-23.8.2019, 18.-23.8.2019, Aachen, Nemecko: Book of Abstracts elektronický zdroj. 1.. vyd. Frankfurt am Main, Nemecko,: DECHEMA, 2019.

Originálny názov:
EuropaCat 2019 - 14th European Congress on Catalysis "Catalysis without Borders", 18.-23.8.2019, 18.-23.8.2019, Aachen, Nemecko: Book of Abstracts elektronický zdroj,
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
DECHEMA
Miesto vydania:
Frankfurt am Main, Nemecko,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
1
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania: 2019
Posledná zmena:
21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)