18. 10. 2019  1:11 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ORAVEC, J. -- HOLAZA, J. -- HORVÁTHOVÁ, M. -- NGUYEN, N A. -- KVASNICA, M. -- BAKOŠOVÁ, M. Convex-lifting-based robust control design using the tunable robust invariant sets. European Journal of Control, 49. s. 44--52.

Originálny názov: Convex-lifting-based robust control design using the tunable robust invariant sets
Slovenský názov:
Autor: Ing. Juraj Oravec, PhD. (50%)
Ing. Juraj Holaza, PhD. (10%)
Ing. Michaela Horváthová (15%)
Ngoc Anh Nguyen (5%)
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (10%)
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. (10%)
Pracovisko: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: European Journal of Control
Číslo zväzku (ročník): 49
Od strany: 44
Do strany: 52
Počet strán: 9
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

European Journal of Control.

Originálny názov: European Journal of Control
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)