23. 10. 2020  13:55 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ORAVEC, J. -- HOLAZA, J. -- HORVÁTHOVÁ, M. -- NGUYEN, N A. -- KVASNICA, M. -- BAKOŠOVÁ, M. Convex-lifting-based robust control design using the tunable robust invariant sets. European Journal of Control, 49. s. 44--52.

Originálny názov:
Convex-lifting-based robust control design using the tunable robust invariant sets
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD. (50%)
Ing. Juraj Holaza, PhD. (10%)
Ing. Michaela Horváthová (15%)
Ngoc Anh Nguyen (5%)
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (10%)
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. (10%)
Pracovisko:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum:
European Journal of Control
Číslo zväzku (ročník):
49
Od strany: 44
Do strany:
52
Počet strán:
9
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná zmena:
21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

European Journal of Control. 2019.

Originálny názov:
European Journal of Control
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
25.01.2020 22:21 (Import dát z knižnice)