21. 10. 2019  1:47 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠAJBIDOR, J. -- ŠMOGROVIČOVÁ, D. Ekologické a etické aspekty biotechnológií. In Chémia, biológia a životné prostredie. Bratislava,: FCHPT STU, 2019, s. 7--12. ISBN 978-80-8208-016-5.

Originálny názov: Ekologické a etické aspekty biotechnológií
Anglický názov:
Autor: Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. (50%)
doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. (50%)
Pracovisko: Ústav biotechnológie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Chémia, biológia a životné prostredie
Podnázov:
Od strany: 7
Do strany: 12
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc.
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Chémia, biológia a životné prostredie. Bratislava,: FCHPT STU, 2019. ISBN 978-80-8208-016-5.

Originálny názov: Chémia, biológia a životné prostredie
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-8208-016-5
Vydavateľ: FCHPT STU
Miesto vydania: Bratislava,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)