23. 10. 2020  13:22 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MICHALÍK, M. -- POLIAK, P. -- LUKEŠ, V. -- KLEIN, E. From phenols to quinones: Thermodynamics of radical scavenging activity of para-substituted phenols. PHYTOCHEMISTRY, 166. s. 12077.

Originálny názov: From phenols to quinones: Thermodynamics of radical scavenging activity of para-substituted phenols
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie chemickej fyziky
Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum: PHYTOCHEMISTRY
Číslo zväzku (ročník):
166
Od strany:
12077
Do strany:
12077
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

PHYTOCHEMISTRY. 2019.

Originálny názov:
PHYTOCHEMISTRY
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)