18. 10. 2019  0:48 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MICHALÍK, M. -- POLIAK, P. -- LUKEŠ, V. -- KLEIN, E. From phenols to quinones: Thermodynamics of radical scavenging activity of para-substituted phenols. PHYTOCHEMISTRY, 166. s. 12077.

Originálny názov: From phenols to quinones: Thermodynamics of radical scavenging activity of para-substituted phenols
Slovenský názov:
Autor: Ing. Martin Michalík, PhD. (30%)
Ing. Peter Poliak, PhD. (5%)
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. (30%)
doc. Ing. Erik Klein, PhD. (35%)
Pracovisko: Oddelenie chemickej fyziky
Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: PHYTOCHEMISTRY
Číslo zväzku (ročník): 166
Od strany: 12077
Do strany: 12077
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Martin Michalík, PhD.
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

PHYTOCHEMISTRY. 2019.

Originálny názov: PHYTOCHEMISTRY
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)