19. 10. 2019  12:36 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DERCOVÁ, K. Bioremediácie – biologické prístupy na dekontamináciu životného prostredia. In Chémia, biológia a životné prostredie. Bratislava,: FCHPT STU, 2019, s. 24--38. ISBN 978-80-8208-016-5.

Originálny názov: Bioremediácie – biologické prístupy na dekontamináciu životného prostredia
Anglický názov: Bioremedation - biological approaches for decontamination of the environment
Autor: doc. Ing. Katarína Dercová, PhD. (100%)
Pracovisko: Ústav biotechnológie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Chémia, biológia a životné prostredie
Podnázov:
Od strany: 24
Do strany: 38
Počet strán: 15
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Chémia, biológia a životné prostredie. Bratislava,: FCHPT STU, 2019. ISBN 978-80-8208-016-5.

Originálny názov: Chémia, biológia a životné prostredie
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-8208-016-5
Vydavateľ: FCHPT STU
Miesto vydania: Bratislava,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)