21. 10. 2020  11:04 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BODÍK, I. -- IVANOVÁ, L. -- SZABOVÁ, P. -- PLEKANCOVÁ, M. -- VOJS STAŇOVÁ, A. -- GRABIC, R. Are today´s WWTPs able to remove pharmaceuticals?. In 4 th Eurasian conference on civil and environmental engineering, 17.-18.6.2019, Istanbul, Turecko. Istanbul,: Gelisim University, 2019, s. 99.

Originálny názov:
Are today´s WWTPs able to remove pharmaceuticals?
Slovenský názov:
Autor:
prof. Ing. Igor Bodík, PhD. (60%)
Ing. Lucia Ivanová, PhD. (10%)
Ing. Petra Szabová (10%)
Ing. Michaela Plekancová (10%)
Andrea Vojs Staňová (5%)
Roman Grabic (5%)
Pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: 4 th Eurasian conference on civil and environmental engineering, 17.-18.6.2019, Istanbul, Turecko
Podnázov:
Od strany:
99
Do strany:
99
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Posledná zmena: 28.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

4 th Eurasian conference on civil and environmental engineering, 17.-18.6.2019, Istanbul, Turecko. Istanbul,: Gelisim University, 2019.

Originálny názov:
4 th Eurasian conference on civil and environmental engineering, 17.-18.6.2019, Istanbul, Turecko
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Gelisim University
Miesto vydania: Istanbul,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
28.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)