21. 10. 2020  4:42 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BURČOVÁ, Z. -- KREPS, F. -- GREIFOVÁ, M. -- SCHMIDT, Š. -- SEKRETÁR, S. Degradácia tokoferolov a vznik oxidačných produktov tokoferolov v tepelne namáhaných rastlinných olejoch. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, s. 118--119.

Originálny názov: Degradácia tokoferolov a vznik oxidačných produktov tokoferolov v tepelne namáhaných rastlinných olejoch
Anglický názov:
Autor: Ing. Zuzana Krepsová, PhD. (70%)
doc. Ing. František Kreps, PhD. (15%)
doc. Ing. Mária Greifová, PhD. (5%)
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. (5%)
doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD. (5%)
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec
Podnázov:
Od strany:
118
Do strany:
119
Počet strán:
2
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil: Ing. Zuzana Krepsová, PhD.
Posledná zmena:
28.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019.

Originálny názov:
ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
28.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)