23. 10. 2020  12:29 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SEKRETÁR, S. -- BURČOVÁ, Z. -- KREPS, F. -- SCHMIDT, Š. Bioaktívne látky z odpadov potravinárskych výrob. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, s. 116--117.

Originálny názov: Bioaktívne látky z odpadov potravinárskych výrob
Anglický názov:
Autor: doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD. (60%)
Ing. Zuzana Krepsová, PhD. (30%)
doc. Ing. František Kreps, PhD. (5%)
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. (5%)
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec
Podnázov:
Od strany: 116
Do strany:
117
Počet strán: 2
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
28.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019.

Originálny názov: ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
28.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)