18. 10. 2019  0:47 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

RAPTA, P. -- DARVASIOVÁ, D. -- AFANASENKO, E. -- OHUI, K. -- ARION, V B. EPR spectroscopy and Spectroelectrochemistry of New Water-Soluble Copper(II) complexes with Morpholine-Thiosemicarbazone Hybrids. In XIth EFEPR 2019 Conference, 1.-5.9.2019, Bratislava. Bratislava,: SCHK FCHPT STU, 2019, ISBN 978-80-8208-020-2.

Originálny názov: EPR spectroscopy and Spectroelectrochemistry of New Water-Soluble Copper(II) complexes with Morpholine-Thiosemicarbazone Hybrids
Slovenský názov:
Autor: prof. Ing. Peter Rapta, DrSc. (20%)
Ing. Denisa Darvasiová, PhD. (20%)
Eleonora Afanasenko (20%)
Kateryna Ohui (20%)
Vladimir B. Arion (20%)
Pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: XIth EFEPR 2019 Conference, 1.-5.9.2019, Bratislava
Podnázov:
Od strany:
Do strany:
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.
Posledná zmena: 28.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

XIth EFEPR 2019 Conference, 1.-5.9.2019, Bratislava. Bratislava,: SCHK FCHPT STU, 2019. ISBN 978-80-8208-020-2.

Originálny názov: XIth EFEPR 2019 Conference, 1.-5.9.2019, Bratislava
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-8208-020-2
Vydavateľ: SCHK FCHPT STU
Miesto vydania: Bratislava,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 28.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)