23. 10. 2020  14:09 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PLANÝ, M. -- CZÖLDEROVÁ, M. -- KRAKOVÁ, L. -- PUŠKÁROVÁ, A. -- BUČKOVÁ, M. -- ŠOLTYS, K. -- BUDIŠ, J. -- SZEMES, T. -- MACKUĽAK, T. -- WU, J. -- PANGALLO, D. Biogas production: evaluation of the influence of K2FeO4 pretreatment of maple leaves (Acer platanoides) on microbial consortia composition. Bioprocess and Biosystems Engineering, 42. s. 1151--1163.

Originálny názov:
Biogas production: evaluation of the influence of K2FeO4 pretreatment of maple leaves (Acer platanoides) on microbial consortia composition
Slovenský názov:
Autor:
Matej Planý (3%)
Ing. Marianna Czölderová, PhD. (18%)
Lucia Kraková (1%)
Andrea Puškárová (1%)
Mária Bučková (1%)
Katarína Šoltys (18%)
Jaroslav Budiš (18%)
Tomáš Szemes (18%)
doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD. (18%)
Jer-Horng Wu (1%)
Domenico Pangallo (3%)
Pracovisko:
Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum:
Bioprocess and Biosystems Engineering
Číslo zväzku (ročník):
42
Od strany:
1151
Do strany:
1163
Počet strán:
13
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 28.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Bioprocess and Biosystems Engineering. 2019.

Originálny názov: Bioprocess and Biosystems Engineering
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 28.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)