18. 10. 2019  1:23 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ORLOVSKÁ, M. -- BAČA, Ľ. -- CHLUP, Z. -- HADRABA, H. -- JANEK, M. -- KITZMANTEL, M. -- NEUBAUER, E. Influence of printing parameters on the fracture behaviour of dense alumina ceramics. In Fractography of Advanced Ceramics, FAC 2019, 8.-11.9.2019, Smolenice. Košice,: Institute of Materials Research SAS, 2019, ISBN 978-80-89782-12-3.

Originálny názov: Influence of printing parameters on the fracture behaviour of dense alumina ceramics
Slovenský názov:
Autor: Ing. Martina Orlovská (50%)
Ing. Ľuboš Bača, PhD. (10%)
Zdeněk Chlup (10%)
Hynek Hadraba (10%)
doc. Ing. Marián Janek, PhD. (10%)
Michael Kitzmantel (5%)
Erich Neubauer (5%)
Pracovisko: Oddelenie anorganických materiálov
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Fractography of Advanced Ceramics, FAC 2019, 8.-11.9.2019, Smolenice
Podnázov:
Od strany:
Do strany:
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Martina Orlovská
Posledná zmena: 28.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Fractography of Advanced Ceramics, FAC 2019, 8.-11.9.2019, Smolenice. Košice,: Institute of Materials Research SAS, 2019. ISBN 978-80-89782-12-3.

Originálny názov: Fractography of Advanced Ceramics, FAC 2019, 8.-11.9.2019, Smolenice
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-89782-12-3
Vydavateľ: Institute of Materials Research SAS
Miesto vydania: Košice,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 28.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)