21. 10. 2020  5:06 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KHUNOVÁ, V. -- PAVLIŇÁKOVÁ, V. -- PAVLIŇÁK, D. -- FOHLEROVÁ, Z. Biodegradable pcl/gel nanofibers for tissue engineering: effect of halloysite on physical and biological properties. In Brightlands Rolduc Polymer Conference, Innovative Polymer Materials for Future Health, 9.-11.9.2019, Kerkrade, Holandsko. Kerkrade, Holandsko,: Brightlands Chemelot Campus, 2019, s. 16.

Originálny názov:
Biodegradable pcl/gel nanofibers for tissue engineering: effect of halloysite on physical and biological properties
Slovenský názov:
Autor:
doc. Ing. Viera Khunová, PhD. (85%)
Veronika Pavliňáková (5%)
David Pavliňák (5%)
Zdenka Fohlerová (5%)
Pracovisko:
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
Brightlands Rolduc Polymer Conference, Innovative Polymer Materials for Future Health, 9.-11.9.2019, Kerkrade, Holandsko
Podnázov:
Od strany:
16
Do strany:
16
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
28.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Brightlands Rolduc Polymer Conference, Innovative Polymer Materials for Future Health, 9.-11.9.2019, Kerkrade, Holandsko. Kerkrade, Holandsko,: Brightlands Chemelot Campus, 2019.

Originálny názov:
Brightlands Rolduc Polymer Conference, Innovative Polymer Materials for Future Health, 9.-11.9.2019, Kerkrade, Holandsko
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Brightlands Chemelot Campus
Miesto vydania:
Kerkrade, Holandsko,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
28.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)