27. 10. 2020  13:58 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

OLEJNÍKOVÁ, P. -- KHUNOVÁ, V. -- ŠPITÁLSKY, Z. -- KOVÁČOVÁ, M. -- BERKEŠ, D. -- GHOSAL, K. Antibacterial biocompatible electrospun nanofibres based on PCL and erythromycine functionalized halloysite nanotubes. In Brightlands Rolduc Polymer Conference, Innovative Polymer Materials for Future Health, 9.-11.9.2019, Kerkrade, Holandsko. Kerkrade, Holandsko,: Brightlands Chemelot Campus, 2019, s. 59.

Originálny názov:
Antibacterial biocompatible electrospun nanofibres based on PCL and erythromycine functionalized halloysite nanotubes
Slovenský názov:
Autor:
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD. (25%)
doc. Ing. Viera Khunová, PhD. (25%)
Zdenko Špitálsky (10%)
Bc. Mária Kováčová, BS (15%)
doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc. (10%)
Kajal Ghosal (15%)
Pracovisko:
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Oddelenie organickej chémie
Ústav biochémie a mikrobiológie
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
Brightlands Rolduc Polymer Conference, Innovative Polymer Materials for Future Health, 9.-11.9.2019, Kerkrade, Holandsko
Podnázov:
Od strany: 59
Do strany:
59
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
28.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Brightlands Rolduc Polymer Conference, Innovative Polymer Materials for Future Health, 9.-11.9.2019, Kerkrade, Holandsko. Kerkrade, Holandsko,: Brightlands Chemelot Campus, 2019.

Originálny názov:
Brightlands Rolduc Polymer Conference, Innovative Polymer Materials for Future Health, 9.-11.9.2019, Kerkrade, Holandsko
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Brightlands Chemelot Campus
Miesto vydania: Kerkrade, Holandsko,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
28.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)