23. 10. 2020  13:37 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KLEMPOVÁ, T. -- SLANÝ, O. -- MAGA, A. -- MARCINČÁK, S. -- ČERTÍK, M. Effect of solid-stat fermented feed on quality of hens´ eggs. In 15th International Symposium on Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 19-21 September 2019, Hiroshima, Japan. Hirošima,: Hiroshima University, 2019, s. 39.

Originálny názov:
Effect of solid-stat fermented feed on quality of hens´ eggs
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav biotechnológie
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: 15th International Symposium on Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 19-21 September 2019, Hiroshima, Japan
Podnázov:
Od strany:
39
Do strany:
39
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Ing. Tatiana Klempová, PhD.
Posledná zmena: 28.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

15th International Symposium on Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 19-21 September 2019, Hiroshima, Japan. Hirošima,: Hiroshima University, 2019.

Originálny názov: 15th International Symposium on Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 19-21 September 2019, Hiroshima, Japan
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: Hiroshima University
Miesto vydania:
Hirošima,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
28.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)