27. 10. 2020  14:01 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ČERTÍK, M. -- JANÁK, M. -- KLEMPOVÁ, T. -- MÁROVÁ, I. -- SHAPAVAL, V. Bioconversion of animal waste fat to bioproducts enriched with gamma-linolenic acid by fungal solid state fermentations. In 15th International Symposium on Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 19-21 September 2019, Hiroshima, Japan. Hirošima,: Hiroshima University, 2019, s. 9.

Originálny názov: Bioconversion of animal waste fat to bioproducts enriched with gamma-linolenic acid by fungal solid state fermentations
Slovenský názov:
Autor:
prof. Ing. Milan Čertík, PhD. (60%)
Ing. Miroslav Janák (5%)
Ing. Tatiana Klempová, PhD. (25%)
Ivana Márová (5%)
Volha Shapaval (5%)
Pracovisko: Ústav biotechnológie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: 15th International Symposium on Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 19-21 September 2019, Hiroshima, Japan
Podnázov:
Od strany:
9
Do strany: 9
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
28.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

15th International Symposium on Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 19-21 September 2019, Hiroshima, Japan. Hirošima,: Hiroshima University, 2019.

Originálny názov:
15th International Symposium on Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 19-21 September 2019, Hiroshima, Japan
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Hiroshima University
Miesto vydania:
Hirošima,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
28.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)