21. 10. 2020  11:03 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MAJLING, J. -- KREMNIČAN, V. -- KOVÁR, V. -- VRETENÁR, V. -- DUBAJ, T. -- ŠIMON, P. An on-line optical thermolysis of the graphene oxide (GO) thin films. In 5th Central and Eastern European Conference for Thermal Analysis and Calorimetry, 27.-30.8.2019, Rím, Taliansko. Greifswald, Nemecko,: Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry, 2019, s. 476. ISBN 978-3-940237-59-0.

Originálny názov:
An on-line optical thermolysis of the graphene oxide (GO) thin films
Slovenský názov:
Autor:
doc. Ing. Ján Majling, CSc. (30%)
Vladimír Kremničan (20%)
Ing. Vladimír Kovár, CSc. (20%)
Viliam Vretenár (10%)
Ing. Tibor Dubaj, PhD. (10%)
prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. (10%)
Pracovisko:
Oddelenie fyzikálnej chémie
Oddelenie anorganických materiálov
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
5th Central and Eastern European Conference for Thermal Analysis and Calorimetry, 27.-30.8.2019, Rím, Taliansko
Podnázov:
Od strany:
476
Do strany: 476
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
28.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

5th Central and Eastern European Conference for Thermal Analysis and Calorimetry, 27.-30.8.2019, Rím, Taliansko. Greifswald, Nemecko,: Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry, 2019. ISBN 978-3-940237-59-0.

Originálny názov: 5th Central and Eastern European Conference for Thermal Analysis and Calorimetry, 27.-30.8.2019, Rím, Taliansko
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-3-940237-59-0
Vydavateľ:
Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry
Miesto vydania:
Greifswald, Nemecko,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
12.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)