21. 10. 2019  1:53 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MIHÁLIK, D. -- KRAIC, J. -- ČERTÍK, M. Euonymus europaeus 1,2-diacyl-sn-glycerol:acetyl-CoA acetyltransferase (DAcT) mRNA, complete cds. 2019. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MK637625.1/.

Originálny názov: Euonymus europaeus 1,2-diacyl-sn-glycerol:acetyl-CoA acetyltransferase (DAcT) mRNA, complete cds
Český názov:
Autor: Daniel Mihálik (50%)
Ján Kraic (25%)
doc. Ing. Milan Čertík, PhD. (25%)
Pracovisko: Ústav biotechnológie
Druh publikácie: audiovizuálna tvorba
Typ:
Druh nosiča:
Verzia:
Rok zverejnenia: 2019
Názov objednávateľa:
Identifikačné číslo nosiča:
URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MK637625.1/
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Milan Čertík, PhD.
Posledná zmena: 28.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)