21. 10. 2020  4:20 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MIHÁLIK, D. -- KRAIC, J. -- ČERTÍK, M. Euonymus europaeus 1,2-diacyl-sn-glycerol:acetyl-CoA acetyltransferase (DAcT) mRNA, complete cds. 2019. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MK637625.1/.

Originálny názov:
Euonymus europaeus 1,2-diacyl-sn-glycerol:acetyl-CoA acetyltransferase (DAcT) mRNA, complete cds
Český názov:
Autor:
Daniel Mihálik (50%)
Ján Kraic (25%)
prof. Ing. Milan Čertík, PhD. (25%)
Pracovisko:
Ústav biotechnológie
Druh publikácie:
audiovizuálna tvorba
Typ:
Druh nosiča:
Verzia:
Rok zverejnenia: 2019
Názov objednávateľa:
Identifikačné číslo nosiča:
URL:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MK637625.1/
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Milan Čertík, PhD.
Posledná zmena: 28.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)