21. 10. 2020  3:39 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BODÍK, I. -- SZABOVÁ, P. -- PLEKANCOVÁ, M. -- MACKUĽAK, T. Ako sa odstraňujú farmaceutiká na čistiarňach odpadových vôd. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, s. 113.

Originálny názov:
Ako sa odstraňujú farmaceutiká na čistiarňach odpadových vôd
Slovenský názov:
Autor: prof. Ing. Igor Bodík, PhD. (50%)
Ing. Petra Szabová (20%)
Ing. Michaela Plekancová (20%)
doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD. (10%)
Pracovisko:
Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec
Podnázov:
Od strany:
113
Do strany:
113
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Posledná zmena: 05.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019.

Originálny názov:
ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
28.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)