21. 10. 2019  1:42 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KUZIELOVÁ, E. -- ŽEMLIČKA, M. -- MÁSILKO, J. -- PALOU, M T. Development of G-oil well cement phase composition during long therm hydrothermal curing. Geothermics, 80. s. 129--137.

Originálny názov: Development of G-oil well cement phase composition during long therm hydrothermal curing
Slovenský názov:
Autor: Ing. Eva Kuzielová, PhD. (85%)
Ing. Matúš Žemlička, PhD. (5%)
Jiří Másilko (5%)
prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou (5%)
Pracovisko: Oddelenie anorganických materiálov
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Geothermics
Číslo zväzku (ročník): 80
Od strany: 129
Do strany: 137
Počet strán: 9
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Eva Kuzielová, PhD.
Posledná zmena: 05.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Geothermics. 2019.

Originálny názov: Geothermics
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 05.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)