21. 10. 2020  3:51 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KUZIELOVÁ, E. -- ŽEMLIČKA, M. -- MÁSILKO, J. -- PALOU, M T. Development of G-oil well cement phase composition during long therm hydrothermal curing. Geothermics, 80. s. 129--137.

Originálny názov:
Development of G-oil well cement phase composition during long therm hydrothermal curing
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko: Oddelenie anorganických materiálov
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum:
Geothermics
Číslo zväzku (ročník):
80
Od strany:
129
Do strany:
137
Počet strán:
9
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
05.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Geothermics. 2019.

Originálny názov:
Geothermics
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
05.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)