18. 10. 2019  1:36 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

POGÁNY, L. -- BRACHŇAKOVÁ, B. -- MASÁROVÁ, P. -- MONCOĽ, J. -- PAVLIK, J. -- GÁL, M. -- MAZÚR, M. -- HERCHEL, R. -- NEMEC, I. -- ŠALITROŠ, I. Impact of the Schiff base ligand substituents on the solid state and solution properties of eleven iron(iii) complexes. New Journal of Chemistry, 43. s. 13916--13928.

Originálny názov: Impact of the Schiff base ligand substituents on the solid state and solution properties of eleven iron(iii) complexes
Slovenský názov:
Autor: Ing. Lukáš Pogány, PhD. (10%)
Ing. Barbora Brachňaková (10%)
Ing. Petra Masárová, PhD. (10%)
doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD. (10%)
Ing. Ján Pavlik, PhD. (10%)
doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD. (10%)
prof. RNDr. Milan Mazúr, DrSc. (10%)
Radovan Herchel (10%)
Ivan Nemec (10%)
doc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD. (10%)
Pracovisko: Oddelenie anorganickej chémie
Oddelenie anorganickej technológie
Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: New Journal of Chemistry
Číslo zväzku (ročník): 43
Od strany: 13916
Do strany: 13928
Počet strán: 13
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Lukáš Pogány, PhD.
Posledná zmena: 05.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

New Journal of Chemistry.

Originálny názov: New Journal of Chemistry
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 05.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)