21. 10. 2020  9:50 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JURIŠOVÁ, J. -- KRÁLIK, M. -- DANIELIK, V. -- VIZÁROVÁ, K. -- JABLONSKÝ, M. -- TIŇO, R. Basic inorganic compounds as components for deacidification and preservation of cellulosic materials. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, s. 125--126.

Originálny názov: Basic inorganic compounds as components for deacidification and preservation of cellulosic materials
Slovenský názov:
Autor: Ing. Jana Jurišová, PhD. (40%)
doc. Ing. Milan Králik, PhD. (20%)
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. (10%)
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD. (10%)
doc. Ing. Michal Jablonský, PhD. (10%)
doc. Ing. Radko Tiňo, PhD. (10%)
Pracovisko:
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
Oddelenie anorganickej technológie
Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec
Podnázov:
Od strany:
125
Do strany:
126
Počet strán: 2
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil:
Ing. Jana Jurišová, PhD.
Posledná zmena:
05.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019.

Originálny názov:
ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 28.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)