21. 10. 2020  4:44 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KURÁK, T. -- POLAKOVIČ, M. Effect of Hofmeister series ions on BSA and DNA adsorption on salt-tolerant interaction chromatography (STIC) membrane. In Bringing science with technology: A Renaissance in Chemical Engineering, 15.-19.9.2019, Florencia, Taliansko. Milano,: Aidic Servizi, 2019, s. 1794--1795. ISBN 978-88-95608-75-4.

Originálny názov:
Effect of Hofmeister series ions on BSA and DNA adsorption on salt-tolerant interaction chromatography (STIC) membrane
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Bringing science with technology: A Renaissance in Chemical Engineering, 15.-19.9.2019, Florencia, Taliansko
Podnázov:
Od strany: 1794
Do strany:
1795
Počet strán:
2
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil:
Ing. Tomáš Kurák, PhD.
Posledná zmena:
05.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Bringing science with technology: A Renaissance in Chemical Engineering, 15.-19.9.2019, Florencia, Taliansko. Milano,: Aidic Servizi, 2019. ISBN 978-88-95608-75-4.

Originálny názov:
Bringing science with technology: A Renaissance in Chemical Engineering, 15.-19.9.2019, Florencia, Taliansko
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN: 978-88-95608-75-4
Vydavateľ: Aidic Servizi
Miesto vydania: Milano,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
26.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)