27. 10. 2020  12:34 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HOLLÁ, V. -- ANTOŠOVÁ, M. -- POLAKOVIČ, M. Enzymatic synthesis of tyrosol galactoside: screening of immobilization resins. In Bringing science with technology: A Renaissance in Chemical Engineering, 15.-19.9.2019, Florencia, Taliansko. Milano,: Aidic Servizi, 2019, s. 1780--1781. ISBN 978-88-95608-75-4.

Originálny názov:
Enzymatic synthesis of tyrosol galactoside: screening of immobilization resins
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Bringing science with technology: A Renaissance in Chemical Engineering, 15.-19.9.2019, Florencia, Taliansko
Podnázov:
Od strany:
1780
Do strany:
1781
Počet strán: 2
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
05.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Bringing science with technology: A Renaissance in Chemical Engineering, 15.-19.9.2019, Florencia, Taliansko. Milano,: Aidic Servizi, 2019. ISBN 978-88-95608-75-4.

Originálny názov:
Bringing science with technology: A Renaissance in Chemical Engineering, 15.-19.9.2019, Florencia, Taliansko
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN: 978-88-95608-75-4
Vydavateľ:
Aidic Servizi
Miesto vydania:
Milano,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
26.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)