18. 10. 2019  1:50 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

POLAKOVIČ, M. -- ADAMÍKOVÁ, J. -- ANTOŠOVÁ, M. -- KURÁK, T. -- MOLNÁR, T. Equilibrium properties of multimodal particle and membrane chromatographic adsorbents. In Bringing science with technology: A Renaissance in Chemical Engineering, 15.-19.9.2019, Florencia, Taliansko: Book of Abstracts. 1. vyd. Milano,: Aidic Servizi, 2019, s. 1414--1415. ISBN 978-88-95608-75-4.

Originálny názov: Equilibrium properties of multimodal particle and membrane chromatographic adsorbents
Slovenský názov:
Autor: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. (20%)
Ing. Jana Adamíková, PhD. (20%)
Ing. Monika Antošová, PhD. (20%)
Ing. Tomáš Kurák, PhD. (20%)
Ing. Tomáš Molnár (20%)
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Bringing science with technology: A Renaissance in Chemical Engineering, 15.-19.9.2019, Florencia, Taliansko: Book of Abstracts
Podnázov:
Od strany: 1414
Do strany: 1415
Počet strán: 2
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Posledná zmena: 05.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Bringing science with technology: A Renaissance in Chemical Engineering, 15.-19.9.2019, Florencia, Taliansko: Book of Abstracts. 1.. vyd. Milano,: Aidic Servizi, 2019. ISBN 978-88-95608-75-4.

Originálny názov: Bringing science with technology: A Renaissance in Chemical Engineering, 15.-19.9.2019, Florencia, Taliansko: Book of Abstracts
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-88-95608-75-4
Vydavateľ: Aidic Servizi
Miesto vydania: Milano,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania: 1
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
Posledná zmena: 05.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)