23. 10. 2020  13:31 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VOJS STAŇOVÁ, A. -- MEDVECKÁ, E. -- GRABICOVÁ, K. -- GRABIC, R. -- MARTON, M. -- MACKUĽAK, T. -- VOJS, M. Borem dopované diamantové elektrody - efektivní nástroj na odstaranění mikropolutantů z odpadních vod. In KABELKOVÁ, I. Voda 2019. Brno: CzWA service, 2019, s. 226--230.

Originálny názov:
Borem dopované diamantové elektrody - efektivní nástroj na odstaranění mikropolutantů z odpadních vod
Anglický názov: Boron doped diamond electrodes - An effective tool for removing micropolutants from wastewaters
Slovenský názov:
Autor:
Andrea Vojs Staňová (40%)
Erika Medvecká (20%)
K. Grabicová (10%)
Roman Grabic (5%)
Ing. Marián Marton, PhD. (10%)
doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD. (5%)
Ing. Marian Vojs, PhD. (10%)
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
Voda 2019
Podnázov:
Od strany: 226
Do strany:
230
Počet strán: 5
Pôvodný jazyk:
čeština
Kategória publikácie: BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Ing. Marián Marton, PhD.
Posledná zmena:
01.02.2020 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

KABELKOVÁ, I. Voda 2019. Brno: CzWA service, 2019.

Originálny názov: Voda 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Ivana Kabelková
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ: CzWA service
Miesto vydania:
Brno
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
18.01.2020 22:20 (Import dát z knižnice)