23. 10. 2020  13:58 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠIPOŠOVÁ, P. -- KOŇUCHOVÁ, M. -- MEDVEĎOVÁ, A. Effect of environmental factors on the growth dynamics of microorganisms significant for cheese production during their co-cultivation. In 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej. Praha,: Československá společnost mikrobiologická, 2019, s. 80. ISBN 978-80-973411-0-7.

Originálny názov: Effect of environmental factors on the growth dynamics of microorganisms significant for cheese production during their co-cultivation
Slovenský názov:
Autor: Ing. Petra Šipošová (60%)
Ing. Martina Koňuchová, PhD. (10%)
Ing. Alžbeta Medveďová, PhD. (30%)
Pracovisko:
Oddelenie výživy a hodnotenia potravín
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej
Podnázov:
Od strany:
80
Do strany:
80
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Ing. Petra Šipošová
Posledná zmena:
05.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej. Praha,: Československá společnost mikrobiologická, 2019. ISBN 978-80-973411-0-7.

Originálny názov:
28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN: 978-80-973411-0-7
Vydavateľ:
Československá společnost mikrobiologická
Miesto vydania:
Praha,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 05.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)