21. 10. 2020  4:51 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOŇUCHOVÁ, M. -- VALÍK, Ľ. Combined effect of temperature and salt stress on the suface growth of Geotrichum candidum. In 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej. Praha,: Československá společnost mikrobiologická, 2019, s. 52. ISBN 978-80-973411-0-7.

Originálny názov:
Combined effect of temperature and salt stress on the suface growth of Geotrichum candidum
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie výživy a hodnotenia potravín
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej
Podnázov:
Od strany:
52
Do strany:
52
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
05.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej. Praha,: Československá společnost mikrobiologická, 2019. ISBN 978-80-973411-0-7.

Originálny názov:
28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-973411-0-7
Vydavateľ: Československá společnost mikrobiologická
Miesto vydania:
Praha,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
05.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)