21. 10. 2019  2:47 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŽABKA, D. Koreňové čistiarne – progresívny spôsob odstraňovania drog, liečiv a ich metabolitov z odpadových vôd. Vodohospodársky spravodajca, 62. s. 18--19.

Originálny názov: Koreňové čistiarne – progresívny spôsob odstraňovania drog, liečiv a ich metabolitov z odpadových vôd
Anglický názov: Wetland wastewater treatment plants – progressive method for illicit drugs, pharmaceuticals and their metabolites removal from wastewater
Autor: Ing. Dušan Žabka (100%)
Pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Vodohospodársky spravodajca
Číslo zväzku (ročník): 62
Od strany: 18
Do strany: 19
Počet strán: 2
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Dušan Žabka
Posledná zmena: 05.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Vodohospodársky spravodajca. 2019.

Originálny názov: Vodohospodársky spravodajca
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 24.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)