21. 10. 2020  5:14 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VALÍK, Ľ. -- AČAI, P. -- ANTÁLKOVÁ, V. -- LEHOTOVÁ, V. Behaviour of Staphylococcus aureus and Escherichia coli at the production of traditional stretched cheese from raw milk. In 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej. Praha,: Československá společnost mikrobiologická, 2019, s. 83. ISBN 978-80-973411-0-7.

Originálny názov: Behaviour of Staphylococcus aureus and Escherichia coli at the production of traditional stretched cheese from raw milk
Slovenský názov:
Autor:
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. (50%)
doc. Ing. Pavel Ačai, PhD. (20%)
Ing. Veronika Antálková (10%)
Ing. Veronika Lehotová (20%)
Pracovisko:
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej
Podnázov:
Od strany: 83
Do strany: 83
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
05.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej. Praha,: Československá společnost mikrobiologická, 2019. ISBN 978-80-973411-0-7.

Originálny názov: 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-80-973411-0-7
Vydavateľ:
Československá společnost mikrobiologická
Miesto vydania: Praha,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
05.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)