21. 10. 2020  4:54 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KRAHULCOVÁ, M. -- LÉPESOVÁ, K. -- OLEJNÍKOVÁ, P. -- BÍROŠOVÁ, L. Antibiotic resistant bacteria in raw milk from wending machines. In 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej. Praha,: Československá společnost mikrobiologická, 2019, s. 118. ISBN 978-80-973411-0-7.

Originálny názov:
Antibiotic resistant bacteria in raw milk from wending machines
Slovenský názov:
Autor:
Ing. Monika Krahulcová (55%)
Ing. Kristína Lépesová, PhD. (15%)
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD. (15%)
doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. (15%)
Pracovisko:
Ústav biochémie a mikrobiológie
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej
Podnázov:
Od strany:
118
Do strany:
118
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Ing. Monika Krahulcová
Posledná zmena: 05.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej. Praha,: Československá společnost mikrobiologická, 2019. ISBN 978-80-973411-0-7.

Originálny názov:
28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-80-973411-0-7
Vydavateľ:
Československá společnost mikrobiologická
Miesto vydania:
Praha,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
05.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)