20. 11. 2019  20:14 Félix
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LABUDA, J. -- ŠPÁNIK, I. -- TARAPČÍK, P. -- HROUZKOVÁ, S. -- VRÁBEL, V. -- BENICKÁ, E. -- HROBOŇOVÁ, K. -- SÁDECKÁ, J. -- BEINROHR, E. -- LIPTAJ, T. Analytická chémia. Bratislava,: SCHK, FCHPT STU, 2019. 682 s. ISBN 978-80-8208-012-7.

Originálny názov: Analytická chémia
Anglický názov: Analytical Chemistry
Autor: prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. (20%)
prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. (15%)
RNDr. Pavol Tarapčík, CSc. (18%)
doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD. (9%)
doc. Ing. Viktor Vrábel, CSc. (6%)
doc. Ing. Eva Benická, PhD. (7%)
doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD. (9%)
doc. Ing. Jana Sádecká, PhD. (6%)
prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc. (6%)
doc. Ing. Tibor Liptaj, PhD. (4%)
Pracovisko: Ústav analytickej chémie
Centrálne laboratóriá FCHPT
Oddelenie analytickej chémie
Druh publikácie: monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
ISBN: 978-80-8208-012-7
Vydavateľ: SCHK, FCHPT STU
Miesto vydania: Bratislava,
Rok vydania: 2019
Počet strán: 682
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
Posledná zmena: 05.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)