23. 10. 2020  13:51 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ZICHOVÁ, S. -- HROUZKOVÁ, S. -- GÖEN, T. An efficient and selective dllme-gc-ms method developed for the determination of monohydroxy and dihydroxy pahs metabolites in human urine. In IMA 2019, 11th International Conference on Instrumental Methods of Analysis. Ioannina, Grécko,: Ioannina University, 2019, s. 139.

Originálny názov: An efficient and selective dllme-gc-ms method developed for the determination of monohydroxy and dihydroxy pahs metabolites in human urine
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav analytickej chémie
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
IMA 2019, 11th International Conference on Instrumental Methods of Analysis
Podnázov:
Od strany:
139
Do strany: 139
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Ing. Silvia Zichová, PhD.
Posledná zmena:
05.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

IMA 2019, 11th International Conference on Instrumental Methods of Analysis. Ioannina, Grécko,: Ioannina University, 2019.

Originálny názov: IMA 2019, 11th International Conference on Instrumental Methods of Analysis
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Ioannina University
Miesto vydania:
Ioannina, Grécko,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
05.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)