23. 10. 2020  14:08 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ZICHOVÁ, S. -- HROUZKOVÁ, S. -- GÖEN, T. A novel approach: ph controlled dispersive liquid-liquid microextraction (dllme) of pahs metabolites from human urine. In IMA 2019, 11th International Conference on Instrumental Methods of Analysis. Ioannina, Grécko,: Ioannina University, 2019, s. 220.

Originálny názov:
A novel approach: ph controlled dispersive liquid-liquid microextraction (dllme) of pahs metabolites from human urine
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav analytickej chémie
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
IMA 2019, 11th International Conference on Instrumental Methods of Analysis
Podnázov:
Od strany: 220
Do strany:
220
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
05.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

IMA 2019, 11th International Conference on Instrumental Methods of Analysis. Ioannina, Grécko,: Ioannina University, 2019.

Originálny názov:
IMA 2019, 11th International Conference on Instrumental Methods of Analysis
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ: Ioannina University
Miesto vydania:
Ioannina, Grécko,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 05.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)