18. 10. 2019  1:12 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

OLEJNÍKOVÁ, P. -- DRAHOVSKÁ, H. -- FUJÁKOVÁ, M. -- BÍROŠOVÁ, L. Bacteria, resistant against clinically relevant antibiotics isolated from water sources. In 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej. Praha,: Československá společnost mikrobiologická, 2019, s. 66. ISBN 978-80-973411-0-7.

Originálny názov: Bacteria, resistant against clinically relevant antibiotics isolated from water sources
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Petra Olejníková, PhD. (40%)
Hana Drahovská (20%)
Marta Fujáková (20%)
doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. (20%)
Pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej
Podnázov:
Od strany: 66
Do strany: 66
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
Posledná zmena: 05.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej. Praha,: Československá společnost mikrobiologická, 2019. ISBN 978-80-973411-0-7.

Originálny názov: 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-973411-0-7
Vydavateľ: Československá společnost mikrobiologická
Miesto vydania: Praha,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 05.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)