23. 10. 2020  13:56 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

OLEJNÍKOVÁ, P. -- DRAHOVSKÁ, H. -- FUJÁKOVÁ, M. -- BÍROŠOVÁ, L. Bacteria, resistant against clinically relevant antibiotics isolated from water sources. In 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej. Praha,: Československá společnost mikrobiologická, 2019, s. 66. ISBN 978-80-973411-0-7.

Originálny názov:
Bacteria, resistant against clinically relevant antibiotics isolated from water sources
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav biochémie a mikrobiológie
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej
Podnázov:
Od strany:
66
Do strany:
66
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
05.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej. Praha,: Československá společnost mikrobiologická, 2019. ISBN 978-80-973411-0-7.

Originálny názov:
28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-973411-0-7
Vydavateľ:
Československá společnost mikrobiologická
Miesto vydania: Praha,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
05.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)