19. 10. 2019  12:25 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PAGÁČ, T. -- JEŽÍKOVÁ, Z. -- DEKKEROVÁ, J. -- GÁŠKOVÁ, D. -- ELEFANTOVÁ, K. -- OLEJNÍKOVÁ, P. Does inhibition of yeast efflux pumps really increase sensitivity to antifungal agents?. In 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej. Praha,: Československá společnost mikrobiologická, 2019, s. 67. ISBN 978-80-973411-0-7.

Originálny názov: Does inhibition of yeast efflux pumps really increase sensitivity to antifungal agents?
Slovenský názov:
Autor: Ing. Tomáš Pagáč, PhD. (30%)
Ing. Zuzana Ježíková, PhD. (20%)
Jaroslava Dekkerová (20%)
Dana Gášková (5%)
Ing. Katarína Elefantová, PhD. (5%)
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD. (20%)
Pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej
Podnázov:
Od strany: 67
Do strany: 67
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Tomáš Pagáč, PhD.
Posledná zmena: 05.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej. Praha,: Československá společnost mikrobiologická, 2019. ISBN 978-80-973411-0-7.

Originálny názov: 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-973411-0-7
Vydavateľ: Československá společnost mikrobiologická
Miesto vydania: Praha,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 05.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)