21. 10. 2020  4:43 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LOMENOVA, A. -- HROBOŇOVÁ, K. Enantioseparation of selected amino acids in complex samples using achiral-chiral HPLC. In ITP 2019, 26th International Symposium on Electroseparation and Liquid Phase-Separation Techniques. Toulouse, Francúzsko,: University Paul Sabatier, 2019, s. 149.

Originálny názov: Enantioseparation of selected amino acids in complex samples using achiral-chiral HPLC
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav analytickej chémie
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
ITP 2019, 26th International Symposium on Electroseparation and Liquid Phase-Separation Techniques
Podnázov:
Od strany:
149
Do strany:
149
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
05.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

ITP 2019, 26th International Symposium on Electroseparation and Liquid Phase-Separation Techniques. Toulouse, Francúzsko,: University Paul Sabatier, 2019.

Originálny názov:
ITP 2019, 26th International Symposium on Electroseparation and Liquid Phase-Separation Techniques
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
University Paul Sabatier
Miesto vydania:
Toulouse, Francúzsko,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
05.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)