21. 10. 2019  2:06 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LOMENOVA, A. -- HROBOŇOVÁ, K. Enantioseparation of selected amino acids in complex samples using achiral-chiral HPLC. In ITP 2019, 26th International Symposium on Electroseparation and Liquid Phase-Separation Techniques. Toulouse, Francúzsko,: University Paul Sabatier, 2019, s. 149.

Originálny názov: Enantioseparation of selected amino acids in complex samples using achiral-chiral HPLC
Slovenský názov:
Autor: Ing. Anna Lomenova (60%)
doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD. (40%)
Pracovisko: Ústav analytickej chémie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: ITP 2019, 26th International Symposium on Electroseparation and Liquid Phase-Separation Techniques
Podnázov:
Od strany: 149
Do strany: 149
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Anna Lomenova
Posledná zmena: 05.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

ITP 2019, 26th International Symposium on Electroseparation and Liquid Phase-Separation Techniques. Toulouse, Francúzsko,: University Paul Sabatier, 2019.

Originálny názov: ITP 2019, 26th International Symposium on Electroseparation and Liquid Phase-Separation Techniques
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: University Paul Sabatier
Miesto vydania: Toulouse, Francúzsko,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 05.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)