21. 10. 2019  2:09 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HAMBALKO, J. -- GAJDOŠ, P. -- ZUSKÁČOVÁ, P. -- KLEMPOVÁ, T. -- ČERTÍK, M. Comparison of acetyl diacylglycerols from Euonymus europaeus and recombinant Yarrowia lipolytica. In EUROBIOTECH 2019, 7th Central European Congress of Life Sciences. Krakow,: Expo, 2019, s. 34.

Originálny názov: Comparison of acetyl diacylglycerols from Euonymus europaeus and recombinant Yarrowia lipolytica
Slovenský názov:
Autor: Ing. Jaroslav Hambalko (40%)
Ing. Peter Gajdoš, PhD. (40%)
Ing. Patrícia Zuskáčová (5%)
Ing. Tatiana Klempová, PhD. (10%)
doc. Ing. Milan Čertík, PhD. (5%)
Pracovisko: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav biotechnológie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: EUROBIOTECH 2019, 7th Central European Congress of Life Sciences
Podnázov:
Od strany: 34
Do strany: 34
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Jaroslav Hambalko
Posledná zmena: 05.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

EUROBIOTECH 2019, 7th Central European Congress of Life Sciences. Krakow,: Expo, 2019.

Originálny názov: EUROBIOTECH 2019, 7th Central European Congress of Life Sciences
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: Expo
Miesto vydania: Krakow,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 05.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)