27. 10. 2020  13:46 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HAMBALKO, J. -- GAJDOŠ, P. -- ZUSKÁČOVÁ, P. -- KLEMPOVÁ, T. -- ČERTÍK, M. Comparison of acetyl diacylglycerols from Euonymus europaeus and recombinant Yarrowia lipolytica. In EUROBIOTECH 2019, 7th Central European Congress of Life Sciences. Krakow,: Expo, 2019, s. 34.

Originálny názov: Comparison of acetyl diacylglycerols from Euonymus europaeus and recombinant Yarrowia lipolytica
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav biotechnológie
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
EUROBIOTECH 2019, 7th Central European Congress of Life Sciences
Podnázov:
Od strany: 34
Do strany:
34
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil:
Ing. Jaroslav Hambalko
Posledná zmena:
05.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

EUROBIOTECH 2019, 7th Central European Congress of Life Sciences. Krakow,: Expo, 2019.

Originálny názov:
EUROBIOTECH 2019, 7th Central European Congress of Life Sciences
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Expo
Miesto vydania: Krakow,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
05.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)