19. 10. 2019  12:38 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TITIŠ, J. -- CHRENKOVÁ, V. -- RAJNÁK, C. -- MONCOĽ, J. -- VALIGURA, D. -- BOČA, R. Exceptionally slow magnetic relaxation in a mononuclear hexacoordinate Ni(ii) complex. Dalton Transactions, 48. s. 11647--11650.

Originálny názov: Exceptionally slow magnetic relaxation in a mononuclear hexacoordinate Ni(ii) complex
Slovenský názov:
Autor: doc. RNDr. Ján Titiš, PhD. (10%)
Veronika Chrenková (10%)
Cyril Rajnák (10%)
doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD. (10%)
doc. Ing. Dušan Valigura, CSc. (30%)
prof. Ing. Roman Boča, DrSc. (30%)
Pracovisko: Oddelenie anorganickej chémie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Dalton Transactions
Číslo zväzku (ročník): 48
Od strany: 11647
Do strany: 11650
Počet strán: 4
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. RNDr. Ján Titiš, PhD.
Posledná zmena: 05.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Dalton Transactions.

Originálny názov: Dalton Transactions
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 05.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)