21. 10. 2020  11:13 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TITIŠ, J. -- CHRENKOVÁ, V. -- RAJNÁK, C. -- MONCOĽ, J. -- VALIGURA, D. -- BOČA, R. Exceptionally slow magnetic relaxation in a mononuclear hexacoordinate Ni(ii) complex. Dalton Transactions, 48. s. 11647--11650.

Originálny názov:
Exceptionally slow magnetic relaxation in a mononuclear hexacoordinate Ni(ii) complex
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko: Oddelenie anorganickej chémie
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum:
Dalton Transactions
Číslo zväzku (ročník):
48
Od strany: 11647
Do strany:
11650
Počet strán:
4
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil:
doc. RNDr. Ján Titiš, PhD.
Posledná zmena: 05.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Dalton Transactions. 2019.

Originálny názov:
Dalton Transactions
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 25.04.2020 22:20 (Import dát z knižnice)